Registrer din utførte måling

Takk for at du registerer målingen din. Vi bekrefter med dette å ha motatt dataen du la inn.
Trykk her for å komme tilbake til forsiden

Rapport - vannprøve
Vannprøve 1 er tatt ved utløpsbekk
Vannprøve 2 er tatt ved innløpsbekk

* Du må fylle inn enten NVE-nr eller Lengdegrad og Breddegrad. (Du kan også søke på stedsnavn og/eller finjustere markøren på kartet)
** Ved kraftig nedbør må målingen foretas tidligst 3-4 dager etter opphør.
*** Kun hvis dybdemåling er mulig, dette er ikke påkrevd.

* Lengdegrad / Breddegrad
Er lokaliteten kalket før:
Lokaliteten har fisk:
* Dersom utdødd fiskebestand, er det søkt om utsetting av samme art:
Fiske er tilgjengelig for almenheten:
Har salg av fiskekort:
Kommentar:

* Satses det på ørret, må det være naturlige forutsetninger for dette ved gytemuligheter, som regel i innløps-/ utløpsbekk.